SK CZ SK EN RU

img

img

img 0

Tovar bol pridaný do košíka.

Váš nákupný košík je prázdny

Dodacie podmienky

Slovenská pošta  |  Slovenská Pošta

  • dobierka............6,50 EUR
  • platba vopred....5,24 EUR 

GLS na adresu  |  GLS na adresu 

  • dobierka............6,64 EUR
  • platba vopred....5,76 EUR 

   |  GLS odberné miesta

  • dobierka............6,18 EUR
  • platba vopred....5,30 EUR

 

Pri objednávke v hodnote nad 77 EUR je doprava Slovenskou poštou ZADARMO.


Internetový obchod

         Dodanie tovaru bude prebiehať nasledovnými spôsobmi:

a) Väčšina tovaru je skladom, ak nie je v Internetovom obchode uvedené inak a Predávajúci ich expeduje ihneď. Objednávky doručené Predávajúcemu do štvrtku do 23:00 v danom kalendárnom týždni, ktoré sa zasielajú poštou, budú doručené najneskôr vo štvrtok nasledujúceho týždňa.

b) V prípade platby vopred sa tovar expeduje jeden deň po pripísaní ceny tovaru na účet Predávajúceho. V prípade, že cena tovaru bude pripísaná na účet Predávajúceho do piatku do 23:00 v danom kalendárnom týždni, tovar bude doručený najneskôr vo štvrtok nasledujúceho týždňa.

c) V prípade, že si tovar objednáva školská organizácia, ktorá je zaregistrovaným zákazníkom u Predávajúceho, tovar je odoslaný spolu s faktúrou. V prípade objednávok doručených Predávajúcemu do štvrtku do 23:00 v danom kalendárnom týždni, ktoré sa zasielajú poštou, budú doručené najneskôr vo štvrtok nasledujúceho týždňa. Pri objemnej zásielke si dodávateľ vyhradzuje právo doručiť tovar vlastnou dopravou. O tejto skutočnosti bude zákazník informovaný.

d) Personalizované tlačoviny (s dotlačou), poštové poukážky a ďalšie Predávajúci vytlačí a doručí do14 dní po doručení objednávky.

         Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a pri prevzatí dodávku riadne prezrieť a skontrolovať. Prevzatie tovaru potvrdí zákazník písomne na dodacom doklade, čím potvrdzuje najmä zhodu v množstve a druhu preberaného tovaru s údajmi uvedenými v dodacom doklade.

         Zásielky, ktoré sa Predávajúcemu vrátia ako nevyzdvihnuté, sú zasielané znovu len na vyžiadanie Kupujúceho, a Kupujúci je vždy povinný zaplatiť poštovné.

         Ak obsahuje ponuka v Internetovom obchode možnosť voľby spôsobu dodania tovaru, Predávajúci a Kupujúci si môžu dojednať miesto pre vyzdvihnutie, resp. dodanie tovaru. Ak si zmluvné strany toto miesto výslovne nedojednajú alebo v Internetovom obchode nebude umožnená voľba spôsobu dodania tovaru, platí, že odovzdanie tovaru bude realizované dodaním na najbližšiu prevádzku Predávajúceho postupom podľa článku (a) nižšie.

(i)     Dodanie do miesta určeného Kupujúcim: O odoslaní tovaru na miesto určené Kupujúcim (dodacia adresa) bude Predávajúci e-mailom informovať Kupujúceho pri expedícii tovaru zo skladu Predávajúceho. Doručenie tovaru vykoná príslušný dopravca Predávajúceho, zvolený na základe výberu typu dopravy Kupujúcim v Internetovom obchode, v termíne uvedenom v e-maile (spravidla pôjde o nasledujúci pracovný deň po expedícii tovaru), najneskôr však podľa článku 4.1 týchto obchodných podmienok. V prípade, že Kupujúci tovar v dohodnutom termíne neprevezme alebo nie je možné ich z dôvodov na strane Kupujúceho doručiť, a to ani opakovane v náhradnom termíne, je tovar vrátený späť Predávajúcemu.

Na doručovanie tovaru do miesta určeného Kupujúcim nie sú zo strany Predávajúceho akceptované miesta mimo územia Slovenskej republiky, ak nie je v individuálnom prípade dohodnuté inak.

         Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar, ktorý je v súlade s Kúpnou zmluvou, najmä bez vád, t.j. majúce požadovanú akosť, funkčnosť, dodané v zodpovedajúcich rozmeroch a zodpovedajúce dohodnutému účelu.

Zákazková výroba

      Pri zákazkovej výrobe je plnenie vo väčšine prípadov na sklad zhotoviteľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dodaní na miesto určenia dohodnutým spôsobom doručenia. Potom je tovar predaný príslušnému dopravcovi, který zabezpečuje dopravu pre objednávateľa  na svoje náklady a riziká. V prípade balíkových zásielok sa považuje predanie pošte splnením záväzku doručenia.

      Dokladom o prevzatí zásielky je podpísaný dodací list v prípade doručení iným spôsobom ako balíkovou zásielkou. 

      Vlastnícke právo vyrobeného tovaru prechádza na objednávateľa plným uhradením faktúry.

     Pokiaľ sú prepravné obaly vratné (napr. palety), je táto skutočnosť uvedená na dodacom liste a objednávateľ je povinný ich vrátiť do dvoch mesiacov. Pokiaľ tak neurobí, zhotoviteľ má právo ich vyfakturovať kupujúcemu za dvojnásobok nákupnej ceny.

 Pre viac informácií čítajte plné znenie všeobecných obchodných podmienok.

 

Platba kartou Platba prevodom Platba v hotovosti
verified by visa MasterCard SecureCode VISA VISA Electron MasterCard Maestro
Tento web používa cookies. Viac informácií o cookies a ich používaní nájdete tu. V pořádku