SK CZ SK EN RU

img

img

img 0

Tovar bol pridaný do košíka.

Váš nákupný košík je prázdny

Ceniny a cenné papiere

Zhodnoťte a ochráňte svoje dokumenty prvkami, ako je hologram, vodoznak, razba, giloš, raster, mikrotlač alebo fluorescentné či termochemické farby. Tieto pprvky ochránia dokumenty proti falšovaniu a budú mať reprezentatívny dizajn.

Pro více informací navštivte naši stránku www.tiskcenin.cz

alebo kontaktujte: Tomáš Slípekikona_telefon+420 553 777 373, +420 724 215 533, tomas.slipek@optys.cz 


Prečo si vybrať nás?

Ponúkame všetky známe spôsoby ochrany proti falšovaniu, kopírovaniu a pozmeňovaniu. Ponúkame tiež ďalšie ochranné prvky, ktoré sú výsledkom vlastného vývoja spoločnosti OPTYS.

Využite toho, že v modernej informačnej spoločnosti rastie potreba ochrany citlivých dát a informácií! Prostriedky a technológie, ktoré používame Vám umožnia spoľahlivo chrániť všetkydruhy tlačovín podľa rôznorodých potrieb zákazníkov.

akcie.jpg

Akcie

Nejrozšírenejšia forma cenného papiera. Akcia môže byť obchodovateľná alebo neobchodovateľná. Je vystavená na meno alebo na majiteľa. Ďalšou formou je akcia hromadná alebo prioritná. Akcia môže obsahovať neoddeliteľný kupónový arch pre výplatu dividendy.

Fotogaleria

C07021 BRIN, A4.jpg

Predtlače cenín

Cenina zameraná na zákazníkov, ktorí nevyžadujú originálny design alebo nepotrebujú svoj cenný papier v čo najkratšej dobe a v menšom náklade. Vyrobíme aj jediný cenný papier. Stačí doplniť text, umiestniť logo alebo ďalší grafický prvok podľa požiadavky. Zároveň je možné aplikovať hologram alebo iný spôsob razby. Základný výber vzhľadu cenného papiera si zákazník vyberá z ukážok umiestnených vo vzorníku.

Fotogaleria

osvědčení a certifikáty.jpg

Osvedčenia a certifikáty

Osvedčenia a certifikáty tlačíme vo formáte A4 alebo A5 na výšku aj na šírku. Pre zvýšenie dôležitosti je dokument vybavený bezpečnostnými prvkami ceninového designu ako je razba hliníkovou farebnou fóliou, holografickou fóliou alebo inou technológiou podľa Vášho želania.

Fotogaleria

stravenka.jpg

Poukážky a stravenky

Motivujte svojich zamestnancov alebo partnerov! Tento sortiment výrobkov slúži ako mena pre zaplatenie služieb, nákupu a iných vyrovnaní za poskytované služby. Produkty chránime všetkými dostupnými technológiami a záleží tak len na Vás, akú formu ochrany si zvolíte.

Fotogaleria

csob.jpg

Šeky a šekové knižky

Šek je krátkodobý cenný papier vydaný bankou ako akceptovaná poukážka k vydaniu peňazí. Šeky sú upravené Zmenkovým a šekovým zákonom z roku 1950 vychádzajúcim z Ženevských dohôd.
Šek nemá priameho dlžníka, nemôže byť intervenovaný a je vždy splatný na videnie. Vyrábame šeky bankové a klientské a to vo voľnom liste šeku alebo v šekovej knižke.

Fotogaleria

obligace.jpg

Obligáce - dlhopisy

Predstavujú veľmi rozšírený druh cenných papierov. Emitent dlhopisu (štát, banka, firma) je dlžník, držiteľ dlhopisu (investor) je veriteľ. Emitent vydáva dlhopis s cieľom získať dlhodobé finančné prostriedky. S dlhopismi je možné obchodovať na trhoch cenných papierov. Spravidla obsahujú pevný alebo oddelený kupónový arch. Ďalšie druhy obligácií sa členia podľa termínu splatnosti, typu emitenta, či spôsobu vyplatenia kupónu.

smenky.jpg

Zmenky

Zmenka je úverový cenný papier, napísaný v presne stanovenej forme, z ktorého vyplýva dlžnícky záväzok, ktorý dáva majiteľovi zmenky nesporné právo požadovať v stanovenú dobu stanovenú čiastku.
Zmenka má dve základné funkcie: platobná a zaisťovacia a je možné ich rozdeliť na tzv. zmenky vlastné a zmenky cudzie. Tlačoviny našich zmeniek obsahujú bezchybný a právne úplný text potrebný pre akceptáciu zmenky a majú jednotný formát.

losy.jpg

Losy

Spracovaniu a výrobe losov je venovaná veľká pozornosť. Dôraz je kladený na bezpečnosť nielen vlastnej výroby, ale výrobok je posudzovaný čo sa týka spoľahlivosti v prostredí kriminalistického laboratória. Naša firma vyrába bežne číslované losy, ale aj losy so stieracou vrstvou.

Fotogaleria

jízdenky.jpg

Cestovné doklady

Cestovný doklad oprávňuje držiteľa k použitiu verejného dopravného prostriedku. Najčastejšie je ním cestovný lístok. Naša firma vyrába lístky kusové a kotúčové pre výdajné automaty. Ďalej kupóny na cestovné a na zľavu na cestovnom.

Fotogaleria

pasy.jpg

Štátne dokumenty

Pasy, preukážky, osvedčenia, povolenia, technické preukazy, vstupné preukazy, colné dokumenty, kolky a iné štátne dokumenty.

Fotogaleria

vkladni knizka_GE money.jpg

Ostatné výrobky s ochranou proti falšovaniu

Vstupenky, záručné listy, vysvedčenia, osvedčenia, poistné dokumenty, vkladné knižky, preukážky, príležitostné tlačoviny, výročné bankovky, parkovacie karty atď.

Fotogaleria

 

Chránený dokument

Ide o špeciálny zabezpečený papier s viditeľnými a neviditeľnými vláknami pre výrobu dôležitých dokumentov (kúpne zmluvy, zmluvy o prevode nehnuteľností, darovacie zmluvy, mandátne zmluvy, závete, ...) určené pre firmu, ako aj pre občanov.
Ďalším ochranným prvkom v tomto číslovanom papieri sú špeciálne pigmenty. Tento neviditeľný ochranný prvok sa detektuje laserovým detektorom, ktorým sa overuje pravosť dokumentu pri znaleckom overení alebo kriminalistickom posudku pravosti dokumentu napísanom na tomto zabezpečenom papieri.

Platba kartou Platba prevodom Platba v hotovosti
verified by visa MasterCard SecureCode VISA VISA Electron MasterCard Maestro
Tento web používa cookies. Viac informácií o cookies a ich používaní nájdete tu. V pořádku